Lon, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 

Tix, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 

Xuv, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 
 

Zap, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 

Xir, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 

Rax, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017

 

Ixy, acrylic on canvas, 170x130 cm, 66.9x51.1 “, 2017